Krystal Lowe

Cafodd Krystal S. Lowe eu geni yn Bermuda. Mae Krystal yn ddawnsiwr, coreograffydd ac yn awdur sy’n byw yng Nghymru.

 

Mae Krystal wedi byw gyrfa lwyddiannus gan berfformio a theithio gyda Ballet Cymru ar draw'r Deyrnas Unedig, hefyd yn perfformio a theithio trwy Tsieina ag Bermuda gyda’r cwmni Syrcas Citrus Arts a Ransack Dance Company.

 

Mae Krystal hefyd yn gweithio yn Brifysgol De Cymru fel darlithydd cysylltiedig ag yn gyfarwyddwr artistig at Kokoro Arts Ltd.

Mae eu gwaith coreograffydd ymarferol yn ffocysu ar uno eu gwaith ysgrifenedig a symudiad gan greu dawns i’r theatr, llwyfan, y manle cyhoeddus ac ar sgrin.

Mae Krystal wedi chwarae’r rôl o ysgrifennu, coreograffi a pherfformio: 


Whimsy - sef eu gwaith ddawns yn y theatr ar gyfer cynulleidfaoedd teuluol - comisiynwyd gan Articulture Wales.


Rewild - Ddawns ar sgrin comisiynwyd gan Green Man Trust.


Daughters of the Sea - comisiynwyd gan  Ffilm Cymru mewn partneriaeth gyda BBC Cymru, BBC Arts â’r Cyngor Celfyddydau Cymru.

Rick Yale

Mae Rick Yale yn actor o Gaerdydd. Roedd Rick wedi hyfforddi at goleg Rose Bruford yn Llundain. Yn ddiweddar, mae Rick wedi gweithio ar sawl ddrama gan gynnwys “The Populars” - Volcano Theatre Swansea, “Involuntary Activist” - Iris Prize/BBC Cyrmu Wales a “Do Not Feed The Animals” - Severn Screen. 

Dyma yw prosiect cyntaf Rick Yates trwy gymorth y Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

‘DOG’ yw enw’r prosiect, sydd wedi ei eni allan o awydd i greu mwy o berfformiadau a dramiau  sy’n archwilio naratif wahanol bobl LGBTQ+. 

Mae Rick yn credu mai perfformiadau byw mewn lleoliadau an-hraddodiadol yn rhywbeth sy’n cael ei ddiffyg rhwng y cymuned LGBTQ+ yng Nghymru ac mae’r gymuned ‘udnerground’ angen newid i allu dechrau addysgu a dathlu hunaniaethau gwahanol LGBTQ+.

Connor Allen

Ers i Connor graddio Y Drindod Dewi Sant fel actor, mae Connor wedi gweithio gyda sawl cwmni yng Nghymru ac yn bellach.

 

Mae o yn aelod o’r National Youth Theatre of Great Britain a hefyd wedi ennill y gystadleuaeth Triforces Cardiff MonologueSlam.

Mae Connor hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer cwmnïau fel Dirty Protest, National Theatre Wales a BBC Cymru.

Ysgrifennodd Connor y ddrama nodedig, ‘Dom’s Drug Prayer’ ar gyfer y gyfres Deg gan Theatre y Sherman.

Dderbyniwyd cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer ei ymddangosiad cyntaf a ddau gomisiwn gan Lenyddiaeth Cymru.

Mae Connor yn rhan o’r BBC Wales Welsh Voices 19/20  Wales Welsh Voices 19/20 â’r The Welsh Royal Court Writers Group.

Sarah Milligan

Ar ôl graddio, symudodd Sarah i Berlin am pum blwyddyn. Yn ystod yr amser yma, sefydlodd hi grŵp theatr a sawl gweithdy. Roedd Sarah hyd yn oed wedi ysgrifennu a chynhyrchu sioe eu hun.


Penderfynodd Sarah i symud gartref ar ôl eu mab cael ei eni i ail ddechrau bywyd yng Nghymru.

Ers iddi ddychwelyd, mae Sarah wedi bod yn gweithio gyda Mr a Mrs Clark a Jonny Cotsen ar y cynhyrchiad Louder Is Not Always Clearer. Mae hi yn nawr yn astudio am radd meistr mewn Drama gan ddechrau ysgrifennu cynhyrchiad newydd o’r enw MAMA gyda’i chwmni newydd Tectonig Theatre. 

Share Offer Information

Home, Events, Accessibility & Info For Promotors - Theadore Swadling

Who we are - Nick Moylan

©  Le Public Space (Newport) LTD 2018

MENU

0
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon